Stachanov heeft de privilege gehad met meerde banken, overheidsinstanties en verzekeringsmaatschappijen samen te werken. Het resultaat daarvan is dat Stachanov veel met risico en risicomanagement te maken heeft gehad. We kunnen dus met vertrouwen stellen dat we in dit gebied van de hoed en de rand weten. Expert in financiëel modelleren en het lesgeven daarover, André Koch heeft meerdere artikelen en boeken geschreven over risico, finance en het omgaan met een combinatie van de twee.

 

Het venijn zit in de staart

Auteur: André Koch en Saad Ibrahim
Datum: March 2009

Het venijn zit in de staart is een volkswijsheid die ons maant vooral niet te vroeg te juichen. In het risicomanagement is dit niet anders. We proberen de complexe werkelijkheid van onze wereld te vangen in moddelen die ons helpen deze werkelijkheid beter te begrijpen en misschien beter te beheersen.

 

Oracle White papers

Auteur: André Koch
Datum: 2009 - 2012

André Koch has written multiple white papers for Oracle Crystal Ball. Oracle Crystal Ball is the leading spreadsheet-based application for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization. It gives you a unique insight into the critical factors affecting risk.

 

Economisch kapitaal en de kredietcrisis

Auteur: André Koch en Saad Ibrahim
Datum: August 2009

Bij de recente stress tests van banken in de Verenigde Staten staat de vraag centraal of banken over voldoende kapitaal beschikken. Hoe zit het eigenlijk met de kapitaalvoorschriften? En hoe stel je de hoogte van deze kapitaalbehoefte vast? En wordt het niet eens tijd voor Basel III?

 

Adding oil to a portfolio of stocks and bonds?

Auteur: André Koch, André Dorsman, Menno Jager and André Thibeault
Datum: August 2009

The goal of this paper is to investigate if the addition of oil to an investment portfolio can improve an efficient set of traditional investments in stocks and bonds. We believe that given the counter cyclicality of oil returns compared to the stock market, that the inclusion of such assets should improve the risk-return trade-off.

 

Risico: rad van fortuin of berekende bedrijfsstrategie

Auteur: André Koch en Saad Ibrahim
Datum: August 2009

In een kleine reeks van artikelen zullen we laten zien hoe we met eenvoudige MS Excel modellen grip kunnen krijgen op bedrijfsrisico's, in het bijzonder debiteurenmanagement. In risicomodellen wordt vaak gebruik gemaakt van Monte-carlo technieken. Deze Monte-carlo methode zal worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van met het programma Crystal Ball gemaakte modellen.

 

Alles geordend naar Maat en Getal

Auteur: André Koch
Datum: November 2014

Alles geordend naar Maat en Getal. Kansrekening en statistiek voor credit managers’. Dat is de titel van de eerste uitgave van de VVCM in de nieuwe Praktijkreeks Credit Management. Auteur André Koch presenteerde het boek op 6 november in een kennissessie op de Credit Expo in Nieuwegein.

 

Risk in Agriculture Credit Applications: A New Approach

Auteur: André Koch
Datum: January 2016

In this paper, André presents the Agri-Risk Analyser (ARA) which is a powerful tool to assist banks and MFIs in quickly assessing the credit risk on a per-farmer level, as well as for the credit portfolio, based on a practical, hands-on method.

 

SCROLL TO TOP