Stachanov has had the privilege to work with numerous banks, government organizations and insurance companies. In doing so, Stachanov has been dealing with risk, and in particular risk management. It's safe to say that risk management is in our ball park. Expert in financial modelling and teacher thereof, André Koch has written books and numerous articles on finance, risk, and dealing with the two combined. Please note, however, that most are currently in Dutch.

 

Het venijn zit in de staart

Author: André Koch en Saad Ibrahim
Date: March 2009

Het venijn zit in de staart is een volkswijsheid die ons maant vooral niet te vroeg te juichen. In het risicomanagement is dit niet anders. We proberen de complexe werkelijkheid van onze wereld te vangen in moddelen die ons helpen deze werkelijkheid beter te begrijpen en misschien beter te beheersen.

 

Proper Assessment And Management of Risk Is Key To Succesful Banking

Author: André Koch
Date: October 2012

André Koch has written multiple white papers for Oracle Crystal Ball. Oracle Crystal Ball is the leading spreadsheet-based application for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization. It gives you a unique insight into the critical factors affecting risk.

 

Évaluation, modélisation et gestion des risques - la clé du succès des opérations bancaires

Author: André Koch
Date: October 2012

André Koch a écrit plusieurs whitepapers pour Oracle Crystal Ball. Oracle Crystal Ball est la principale application basée sur des feuilles de calcul pour la modélisation prédictive, la prévision, la simulation et l'optimisation. Il vous donne un aperçu unique des facteurs critiques affectant le risque.

 

Optimizing Loan Portfolios

Author: André Koch
Date: October 2012

André Koch has written multiple white papers for Oracle Crystal Ball. Oracle Crystal Ball is the leading spreadsheet-based application for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization. It gives you a unique insight into the critical factors affecting risk.

 

Economisch kapitaal en de kredietcrisis

Author: André Koch en Saad Ibrahim
Date: August 2009

Bij de recente stress tests van banken in de Verenigde Staten staat de vraag centraal of banken over voldoende kapitaal beschikken. Hoe zit het eigenlijk met de kapitaalvoorschriften? En hoe stel je de hoogte van deze kapitaalbehoefte vast? En wordt het niet eens tijd voor Basel III?

 

Adding oil to a portfolio of stocks and bonds?

Author: André Koch, André Dorsman, Menno Jager and André Thibeault
Date: August 2009

The goal of this paper is to investigate if the addition of oil to an investment portfolio can improve an efficient set of traditional investments in stocks and bonds. We believe that given the counter cyclicality of oil returns compared to the stock market, that the inclusion of such assets should improve the risk-return trade-off.

 

Risico: rad van fortuin of berekende bedrijfsstrategie

Author: André Koch en Saad Ibrahim
Date: August 2009

In een kleine reeks van artikelen zullen we laten zien hoe we met eenvoudige MS Excel modellen grip kunnen krijgen op bedrijfsrisico's, in het bijzonder debiteurenmanagement. In risicomodellen wordt vaak gebruik gemaakt van Monte-carlo technieken. Deze Monte-carlo methode zal worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van met het programma Crystal Ball gemaakte modellen.

 

Alles geordend naar Maat en Getal

Author: André Koch
Date: November 2014

Alles geordend naar Maat en Getal. Kansrekening en statistiek voor credit managers’. Dat is de titel van de eerste uitgave van de VVCM in de nieuwe Praktijkreeks Credit Management. Auteur André Koch presenteerde het boek op 6 november in een kennissessie op de Credit Expo in Nieuwegein.

 

Risk in Agriculture Credit Applications: A New Approach

Author: André Koch
Date: January 2016

In this paper, André presents the Agri-Risk Analyser (ARA) which is a powerful tool to assist banks and MFIs in quickly assessing the credit risk on a per-farmer level, as well as for the credit portfolio, based on a practical, hands-on method.

 

SCROLL TO TOP