Stachanov is actief in het geven van training op het gebied van risicobeheer, investment strategieën en microfinance operations aan verschillende bedrijven en universiteiten, waaronder Nyenrode Business University en Vlerick Business School. Één van onze grotere projecten bestaat uit het geven van Monte-Carlo simulatie-trainingen in nauw samenwerkingsverband met Oracle®.

Stachanov is een officiële partner van Oracle® ten behoeve van de Crystal Ball-applicatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de verkoop en marketingactiviteiten in de BeNeLux; het organizeren van seminars in Europa, Afrika en het Midden-Oosten; het geven van lezingen aan universiteiten en handelsorganisaties; applicatie- en modellenbouw; en support met maatgesneden consulting.

 

Oracle Crystal Ball

Crystal Ball is een simulatieprogramma dat professionals uit diverse sectoren op een makkelijke manier  risico en onzekerheden helpt modelleren binnen Excel spreadsheets.

Normaal gesproken zijn Excel-modellen deterministisch van aard. Dit betekent dat de inputs gefixeerd zijn als één waarde, binnen één cel. Men kan slechts één uitkomst tegelijk zien. Een Monte Carlo-simulatie is een manier om snel meerdere mogelijke uitkomsten te genereren en analyseren.  Excel kan dit niet uitzichzelf, dus een plug-in zoals Crystal Ball is daarbij vereist.

 

De meeste modellen binnen de meeste werkgebieden gebruiken stochastische variabelen als bouwstenen. Hoewel de precieze waarden van deze variabelen moeilijk te voorspellen zijn, leveren historische data, gebruikersexpertise en onderbuikgevoel vaak een houvast.

Wat er ook gebruikt wordt, Crystal Ball integreert additonele kennis probleemloos en wijst standaard- of zelfgebouwde verdelingen toe die het gedrag van elke variabele beschrijven. Dit stelt de gebruiker in staat zeer complexe modellen te bouwen. De predictieve variabelen, of forecast values, worden in een frequency table en verscheidene statistische rapporten  uiteengezet, hetgeen tot waardevolle en voorspellende conclusies leidt. Klik hier om naar de officïele, co-branded Stachanov/Oracle website te gaan:

 

 

 

Crystal Ball begint snel dé modelleertool te worden binnen allerlei werkgebieden. Stachanov heeft ruim ervaring opgedaan in de levering van de volgende oplossingen aan diverse klanten:

 

Distributie van de Oracle Crystal Ball applicatie

Bedrijven en particulieren hebben de optie om direct bij Stachanov Crystal Ball licenties aan te schaffen, tegen dezelfde Oracle® prijzen en voorwaarden. Het voordeel van de Stachanov-route is de uitstekende service die wordt geleverd bij zowel kleine als grote orders, bestaande uit de beschikbaarheid van consultants die klaarstaan om elke vraag te beantwoorden. Stachanov levert onder anderen aan ProRail, IBA, het ministerie van agricultuur en de BAM Groep.

Training en educatie

Stachanov heeft lezingen gegeven aan de VU in Amsterdam, de Vlerick School of Management in Louvain en Gent, Nyenrode Business School en de Universiteit van Santiago de Compostela. Open cursussen zijn georganiseerd in samenwerking met Oracle in Parijs, Brussel, Londen, Frankfurt, Zürich en Amsterdam. Applicaties zijn ontwikkeld voor Merck-Sorono in Darmstadt en Genѐve, Vesteda in Amsterdam en Maastricht, en voor Agence de Transfert de Technologie Financiѐre (ATTF) in Luxemburg. Onze seminars zijn belastingvrij dankzij onze participatie aan het CRKBO.

Gepersonaliseerde cursussen

Naast standaardtraining bieden we ook maatgesneden cursussen aan. Deze zijn gespecialiseerd en sluiten aan op uw interesses en behoeftes.

Consulting

Sectoren waarbinnen wij onze specialistische kennis goed kunnen toepassen zijn ondere andere die van consulting, educatie, het bankierwezen en financiën, olie, gas en energie, zorg en farmaceutica, transport en verkeer, fabricage, en educatie.

Applicatie-ontwikkeling

Stachanov  bestaat uit een team van hooggekwalificeerde wiskundigen en MS Excel specialisten, hetgeen ons in staat stelt uitstekende conceptuele, interactieve of financiële modellen te bouwen.

Additionele MS Excel plug-in expertise and consulting

Naast een ferme grip op de Crystal Ball plug-in voor Excel zijn we gespecialiseerd in een aantal additionele add-ons die betrekking hebben op statistische computing en het auditen van spreadsheets. Auditing plug-ins rationalizeren uw spreadsheets en ruimen ze op, resulterend in een spreadsheet model dat oprecht begrepen wordt.

 

SCROLL TO TOP